Spoedsituatie, bel 071 36 177 77
Spoedsituatie, bel 071 36 177 77

Zwanger

Je bent zwanger, gefeliciteerd!

Als je zwanger bent, dan komt er veel op je af. Je kunt een hoop vragen en onzekerheden hebben, vooral bij de eerste zwangerschap. Wat mag wel, wat mag niet, wat moet ik regelen enzovoort. Bij ons vind je een heleboel antwoorden op vragen die je kunt hebben tijdens je zwangerschap. Mocht je nog meer vragen hebben, dan kan je altijd bellen of mailen. 

Vul het onderstaande formulier in, wij sturen je per e-mail een uitnodiging met drie afspraken met datum en tijdstip. Deze afspraken zijn voor een intake, termijnecho en een afspraak om prenatale screening te bespreken. Je krijgt binnen een week bericht. Heb je na een week nog geen e-mail ontvangen, neem dan even telefonisch opnieuw contact met ons op. Geen e-mail? Bel ons dan tijdens het telefonisch spreekuur om een afspraak te maken.

Inschrijfformulier

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.

Toestemmingsverklaring

Toestemmingsformulier zwangere
De Verloskundigenpraktijk zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken kunnen we u niet in behandeling nemen. Meer informatie over welke gegevens het gaat, wat wij er mee doen en wat uw rechten zijn, vind u in ons privacyreglement.

Deze toestemming omvat mede:

1. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn patiëntendossier,
2. het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties,
3. het delen mijn persoonsgegevens met andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van de continuïteit van mijn behandeling als zwangere, zoals huisarts, gynaecoloog, echocentrum, JGZ en kraamzorg.
4. het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden te weten: Peridos, Praeventis en Perinatale Registratie Nederland.
5. toestemming voor het ophangen van het door u toegestuurde geboortekaartje op de praktijk.
6. Het verwerken van je gegevens in het zelfde dossier als dat van het geboortehuis Leiden (HIX), en het inbrengen van een cliënt met een persoonlijke zorgvraag of verwijzen op de poli op locatie.

Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd. Ook worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening. Meer informatie op peridos.nl

Praeventis is een landelijk registratiesysteem waarin de gegevens van het bloedonderzoek bij zwangeren wordt vastgelegd. Dit om de kwaliteit van het bloedonderzoek te waarborgen en het proces te bewaken. Het RIVM is hier verantwoordelijk voor en zorgt voor een optimale beveiliging van de gegevens. Ook worden de gegevens van het bloedonderzoek opgenomen in een landelijk informatiesysteem Stichting Sanquin Bloedvoorziening. De wet Bescherming Persoonsgegevens is op deze registratie van toepassing. Als u in de toekomst bloed nodig heeft, kan het bloedtransfusielaboratorium uw gegevens inzien.
Perinatale Registratie Nederland (PRN) houdt zich bezig met de zorg rondom de geboorte. Het doel is de kwaliteit van de zorg te verbeteren door data verzamelen van moeder en kind doorheen het hele proces van zwangerschap en geboorte.)

Lukt het?

Wij helpen je graag persoonlijk verder

Bel 071-3617777